Zorgboerderij De Hooiberg
Zorgboerderij De Hooiberg
 Zonder verwijzing 
 Met verwijzing 
Productcodes Begeleiding (Wmo), Dagbesteding (Wmo) en Groepsbegeleiding (Wmo)
Locatie Netersel

Latestraat 13, 5534AM Netersel

  0497-386558
  Bereikbaar: werkdagen

Zorgboerderij De Hooiberg

Uitgebreide omschrijving

Als mensen bij ons naar de zorgboerderij komen, gaan we samen werken, samen eten, samen lachen en samen praten. Zoals het gaat in een boerengezin. We gaan samen terug naar de basis.

De meeste mensen worden niet geboren met psychische klachten, maar sommige mensen zijn wel gevoeliger en kwetsbaarder dan anderen. Door onverwachte gebeurtenissen in een mensenleven kun je tijdelijk de controle op je leven kwijtraken. Wij helpen de deelnemers om weer grip op hun leven krijgen. Ze krijgen een beter zelfbeeld, waardoor ze meer eigen regie over hun leven kunnen nemen. Dat is een eerste stap om weer te kunnen participeren in de maatschappij.

Herstelondersteunend werken 

Herstelondersteunend werken is gericht op gelijkwaardigheid, als begeleider sta je naast de deelnemer, niet erboven. Door te kijken naar welke raakvlakken je als begeleider hebt met de deelnemer, kun je een gelijkwaardige band opbouwen. Dat betekent dat je je als begeleider kwetsbaar moet durven opstellen. Daarnaast is waardering uitspreken zeer relevant. Het is zo belangrijk om daadwerkelijk te voelen dat je iets bijdraagt aan het grotere geheel.

Herstel van maatschappelijke rollen

Mensen met psychische problemen zijn meer dan patiënt. Ze zijn ook moeder/vader, werknemer, zus/broer, buren en ga zo maar door. Ze zijn niet alleen mensen met problemen, maar ook mensen met een hart, kwaliteiten en talenten.


Herstelondersteunend werken is vragen stellen ipv antwoorden geven

Op de zorgboerderij werken we vooral met het gezonde stuk van de deelnemer en laten dat stuk door positieve ervaringen groeien. Tijdens activiteiten wordt er volop gepraat. In een ongedwongen setting achterhalen we samen met de deelnemers op een informele, laagdrempelige wijze, wie ze waren voordat ze patiënt werden. Welke rollen heb je naast ‘patiënt-zijn’? Welke rollen wil je niet meer en welke wil je versterken? Wat was je passie? Door iets te doen waar ze voor hun ziekte al plezier in hadden, groeit het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

‘Een ander helpen’ is hier een mooi voorbeeld van. Sommige deelnemers van de zorgboerderij halen samen met de zorgboer eten op voor de voedselbank. Ze helpen mensen die het nodig hebben aan een voedselpakket en worden hierdoor een “hulpgever” in plaats van een patiënt, de rol en daarmee ook het zelfbeeld verandert langzaam maar zeker, ze betekenen weer iets voor een ander en dat voelt goed.

Vaak merken mensen, vanaf de eerste dag, dat ze zich beter voelt door te helpen op de boerderij. Door iets te doen wat je leuk vind, ga je je steeds beter, sterker en trotser voelen. En haal je het beste in jezelf naar boven.


De deelnemers die bij ons komen zijn allemaal mensen met een bijzonder verhaal. Doordat iedereen zichzelf mag zijn, heerst er een gevoel van veiligheid, gelijkwaardigheid en oprechtheid. 

Zoals hierboven al benoemd wordt, biedt onze zorgboerderij twee verschillende vormen van zorg aan:

  •  Geïndiceerde zorg (zorgboerderij)
  •  Indicatievrije zorg (IVI)

Graag willen we het verschil tussen de verschillende vormen uitgebreider uitleggen.


Als je met indicatie naar de zorgboerderij komt 

Deelnemers met een zorgindicatie komen op vaste dagen in de week naar de zorgboerderij. Het hebben van een indicatie geeft al aan dat deelnemers professionele hulp nodig hebben die onze vrijwilligers alleen, niet kunnen bieden. Er zijn voor deze deelnemers dan ook altijd professionele hulpverleners aanwezig. Mochten deelnemers nog niet beschikken over een geldige zorgindicatie maar wel deze vorm van hulp nodig hebben kunnen we helpen bij het aanvragen van een indicatie.


Tijdens het intakegesprek achterhalen we samen wat je wilt gaan bereiken op de zorgboerderij. Hulpvragen kunnen heel divers zijn. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld op zoek zijn naar manieren om hun leven te structureren, het leren om contact te maken met anderen of het hebben van zinvolle dagbesteding. Samen gaan we kijken wat jou doel is en hoe je dit doel zou kunnen behalen. Onze professionele begeleiding en de zorgboer helpen je hierbij.  Je zult merken dat je door de gezellige sfeer al snel je draai gevonden hebt. 


Als deelnemer kun je goede en slechte dagen hebben. Dat respecteren we en daarbij wil onze professionele begeleiding je graag ondersteunen. Als het nodig is, wordt er contact gezocht met een eventuele (professionele) begeleider in de thuissituatie om door middel van goede samenwerking zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. 


Naast de professionele hulpverlening zit er ook nog een verschil in het aanbod van activiteiten. Met een indicatie kun je namelijk zowel binnen als buiten werken.


Buiten wordt gewerkt in de schuur, tuin, bij de voedselbank en met de dieren van de boerderij. Binnen kunnen de deelnemers werken bij de hobbyclub, koken, praten en kaarten. 


Als je naar de inloop (IVI) komt

 

Ook zonder zorgindicatie ben je van harte welkom op de inloop van onze zorgboerderij. Deelname is een stuk vrijblijvender en laagdrempeliger. Er vindt geen intakegesprek plaats en er wordt geen zorgplan gemaakt. In principe wordt je ook niet direct begeleid door onze professionele begeleiding. Vrijwilligers dragen zorg voor het begeleiden van de inloop. Mensen die een luisterend oor bieden, een kop koffie met je drinken en helpen bij hobby- en ontspanningsactiviteiten. We houden voor de inloop niet precies bij wie wanneer komt, wel wordt de voornaam van de mensen geregistreerd, dit om bij eventuele calamiteiten te altijd te beschikken over een actuele presentie lijst.


Onze vrijwilligers zijn getraind in Mental Health First Aid en kunnen signalen voor (ontstaan van) ernstigere psychische problematiek en de behoefte aan professionele hulp herkennen. Direct kan dan worden teruggevallen op de aanwezige professionele hulpverlening die de begeleiding van de vrijwilligers kunnen overnemen.


Op het moment dat je meer begeleiding nodig hebt dan de vrijwilligers kunnen bieden, of als je buiten met de zorgboer wilt werken, is het nodig om van de inloop naar de geïndiceerde zorg over te gaan. Bij deze overstap, wijzen we onze deelnemers altijd op de mogelijkheid om over te stappen naar een andere dagbesteding. Je kunt zelf kiezen of je de geïndiceerde zorg bij ons wilt afnemen of bij een van de andere zorgboerderijen in de regio.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 67292852
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0497-386558
Website https://www.zorgboerderij-bladel.nl 
Aantal werknemers
0-10
Leeftijd 18 tot 27 jaar, 28 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
Specialisatie
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant
Kenmerken dagbesteding Dieren, Spelletjes, Schilderen/tekenen, Houtbewerking en Knutselen
Productcodes
  • Begeleiding (Wmo) met verwijzing
  • Dagbesteding (Wmo) met verwijzing
  • Groepsbegeleiding (Wmo) met verwijzing
  • 0 meer...
  • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Netersel 
 Hoofdvestiging
Zorgboerderij de Hooiberg
Latestraat 13, 5534AM Netersel
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding (Wmo)
Begeleiding (Wmo)
Dagbesteding (Wmo)
Groepsbegeleiding Wmo
Indicatie vrije inloop de Hooiberg
Zelfhulp Bladel
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: