Polon Begeleiding & Coaching
Polon Begeleiding & Coaching
 Met verwijzing 
Productcode Begeleiding (Wmo)
Locaties Oss, Waalwijk en Eindhoven

Fransebaan 590-B, 5627JM Eindhoven

  (040) 2094326
  Bereikbaar: werkdagen

Polon Begeleiding & Coaching

Uitgebreide omschrijving

Hulp aan Polen, Poolse gezinnen en jeugdigen

De impact van een migratieverleden, taalbarrière en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vraagt om een cultuursensitieve benadering. Enerzijds maken communicatieproblemen en/of cultuurverschillen het moeilijk voor hulpverleners of instanties om tijdig kwetsbare volwassenen en jeugdigen te signaleren en te bereiken. Anderzijds hebben zij moeite met het vinden van aansluiting bij de Nederlandse maatschappij. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding aan Polen, Poolse gezinnen en jeugdigen in de eigen moedertaal en leveren daarbij trajecten op maat: 

 • Individuele begeleiding van volwassenen, jongvolwassenen (18-99)
 • Begeleiding van gezinnen met meervoudige en complexe problemen

 

Individuele begeleiding
 

De cliënt krijgt ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op het vergroten van praktische en sociale vaardigheden met betrekking tot zelfredzaamheid. De begeleiding richt zich op gebieden als financiën, werk/opleiding, tijdsbesteding, relaties, gezondheid, ADL en netwerk. Samenwerking vindt plaats met voor de cliënt belangrijke steunfiguren en instanties. 
 

Voorbeelden van begeleiding:

 • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden.
 • Dag- en weekstructuur aanbrengen.
 • Netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/scholing/dagbesteding en ondersteuning bij het behouden ervan.
 • Ondersteunen bij diverse contacten. Bijvoorbeeld met familie, buurtbewoners, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.

 

Begeleiding van gezinnen met meervoudige en complexe problemen
 

Het gezin krijgt ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op:

 • Gezinssysteem en individuele problematiek.
 • Het vergroten van praktische, sociale en opvoedvaardigheden.
 • Verbinding binnen het gezin en netwerkversterking.
 • Specifieke problematiek, als psychische en/of verslavingsproblemen.
 • Veiligheid.
 • Samenwerking met voor het gezin/de cliënt belangrijke instanties.
 • Verwijzing naar een meer passend hulpaanbod (behandeling i.p.v. begeleiding).

Voorbeelden van begeleiding:

 • (Opvoed)ondersteuning in de thuissituatie.
 • Gezinsgesprekken gericht op samenwerking en communicatie.
 • Individuele begeleiding gericht op individuele hulpvragen.
 • Een interventie als het inzetten van intensieve thuisbegeleiding.

 

Module Ex-partners

De module ‘Ex-partners’ is een ondersteuningsprogramma voor ouders, die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. In samenspraak met verwijzer en ouders volgt er een passend aanbod, waarbij ouders samen met begeleiding gaan werken aan een afronding van de scheiding. Maatwerk staat daarbij centraal en naar gelang de behoefte wordt de intensiteit van de hulp aangepast. Een goede verbinding en korte lijnen met voor de ouders (en hun kinderen) belangrijke personen en instanties is daarbij van belang. 

Ouders krijgen ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op:

 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Afspraken maken
 • Handelen in het belang van de kinderen
 • Reorganisatie van ouderschap
 • Reorganisatie van huishouden
 • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
 • Stabiele woonomgeving, huisvesting
 • Netwerk opbouwen en onderhouden
 • Individuele hulpvragen
 • Samenwerking met voor het gezin/de cliënt belangrijke instanties
 • Verwijzing naar een meer passend hulpaanbod (behandeling i.p.v. begeleiding)

Voorbeelden van begeleiding

 • Oudergesprekken gericht op samenwerking en communicatie.
 • Oudergesprekken gericht op een veilig opvoedklimaat voor de kinderen. 
Laatst bijgewerkt: 29-09-2022

Specificaties

KvK 74655418
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer (040) 2094326
Website http://www.polon.nl 
Aantal werknemers
0-10
Leeftijd 18 tot 27 jaar, 28 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
Specialisatie Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Zelfstandig wonen
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Online hulp/voorlichting en Thuis/ambulant
Kenmerken dagbesteding
Productcodes  Begeleiding (Wmo) met verwijzing

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Oss 
 Nevenvestiging
Polon Begeleiding & Coaching - Oss
Klaphekkenstraat 3, 5341CH Oss
Bereikbaar: werkdagen
Waalwijk 
 Nevenvestiging
Polon Begeleiding & Coaching - Waalwijk
Prof. Eykmanweg 8, 5144ND Waalwijk
Bereikbaar: werkdagen
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Polon Begeleiding en Coaching - Eindhoven
Fransebaan 590-B, 5627JM Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding (Wmo)
Begeleiding (Wmo)
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: