Bekijk 44 organisaties

 • DagBest BV

  DagBest BV

   Met verwijzing 

  Bij DagBest begeleiden wij ouderen die de regie over hun leven dreigen kwijt te raken door bijvoorbeeld dementie of een lichamelijke beperking. Ook ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal contact en structuur, zijn van harte welkom.

   

 • Stichting Archipel

  Stichting Archipel

   Met verwijzing 

  Wij willen u in staat stellen om baas te blijven over uw eigen leven en over de dienstverlening die u daarbij nodig heeft.

 • Zorgboerderij De Hooiberg

  Zorgboerderij De Hooiberg

   Met verwijzing   Zonder verwijzing 
  We bieden herstelondersteunende zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond, hierbij kun je denken aan mensen die last hebben van een depressie, psychoses, angstaanvallen, een bipolaire stoornis, verslavingsproblematiek etc.
 • Stichting Zorgatelier Pinokkio

  Stichting Zorgatelier Pinokkio

   Met verwijzing 

  In 2014 zijn  we begonnen mett en dagbesteding voor NAH clienten en lichamelijke clienten.

 • Dagbeleving de Kailakkers

  Dagbeleving de Kailakkers

   Met verwijzing 

  Kleinschalige Dagbesteding voor kwetsbare ouderen in Hooge Mierde

 • Stichting De Buitenkansen

  Stichting De Buitenkansen

   Met verwijzing 

  Stichting De Buitenkansen biedt, onder professionele en ervaren begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding aan op de boerderij en in het bos. De dagbesteding is een buitenkans om in een gezonde omgeving vorm te geven aan herstel of ontwikkeling. 

 • SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

   Met verwijzing 

  SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

 • Coöperatie DichtbijZorg U.A.

  Coöperatie DichtbijZorg U.A.

   Met verwijzing 

  Coöperatie DichtBijZorg U.A. biedt ggz ambulante begeleiding vanuit de WMO aan volwassenen en ouderen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblemen of aan mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 • Stichting Lunet zorg

  Stichting Lunet zorg

   Met verwijzing 

  "Samen werken aan een goed leven."

  Een goed leven is wat je er zelf van maakt. Op je eigen manier, passend bij jouw mogelijkheden en persoonlijke wensen. Heb je hier hulp bij nodig, kom dan eens met Lunet praten.

 • Woonzorg Hapertse Kluis BV

  Woonzorg Hapertse Kluis BV

   Met verwijzing 
  Hapertse Kluis is een particuliere dagbesteding en woonzorgvoorziening in het hart van de Brabantse Kempen. Wij bieden persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en huiselijkheid met een vast team van professionele medewerkers.
 • Zorgboerderij De Kruidenhoeve B.V.

  Zorgboerderij De Kruidenhoeve B.V.

   Met verwijzing 

  Zorg voor jong & oud. Kijkend naar de persoon, zijn kwaliteiten, interesses, hier een passend aanbod voor creëren is onze sterke kant. Door echt te luisteren en tijd te nemen voor elkaar heerst er een ontspannen en gemoedelijke sfeer.

   

 • Autismebegeleiding.nl B.V. (ook genoemd regionaal autismecentrum)

  Autismebegeleiding.nl B.V. (ook genoemd regionaal autismecentrum)

   Met verwijzing 

  Het Regionaal Autisme Centrum biedt diagnostiek en behandeling, gespecialiseerde begeleiding, (toeleiding naar) dagbesteding, beschermd wonen, arbeidsbegeleiding en -toeleiding voor mensen met autisme in alle levensfasen.

 • BijdeHand Zorg BV

  BijdeHand Zorg BV

   Met verwijzing 

  BijdeHand Pedagogisch en Autisme BegeleidingsCentrum is een kleinschalige organisatie in Deurne welke zeer flexibel is in professionele begeleiding in allerlei vormen.

 • Joris Zorg

  Joris Zorg

   Met verwijzing 
  Joris Zorg heeft als doel om u te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.
 • Springplank040

  Springplank040

   Met verwijzing 
  Werk is de katalysator voor elk mens! Springplank biedt perspectief aan mensen die in een uitzichtloze situatie lijken te zitten. Ons doel is om (dreigend) dakloze mensen weer te laten aansluiten. Ze het gevoel te geven, dat ze er toe doen