Active4you
Active4you
 Met verwijzing 
Productcodes Begeleiding (Jeugd), Begeleiding (Wmo) en Kortdurend verblijf (Jeugd)
Locaties Eindhoven, Maastricht, Oirschot en Best

Leemkuil 35, 5626EA Eindhoven

  040-2595095
  Bereikbaar: werkdagen

Active4you

Uitgebreide omschrijving

Het is onze doelstelling om mensen te ondersteunen en begeleiden naar meer zelfstandigheid. Vanuit onze begeleiding gaan we uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en stimuleren we de cliënt waar mogelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Samen stemmen we onze begeleiding af op het sociale netwerk zoals ouders, vrienden, familie en buren. Als ouders is het ook mogelijk dat u extra ondersteuning ontvangt.

De begeleiding wordt geboden door professionele medewerkers. Daarnaast worden de begeleiders ondersteunt door een gedragskundige, een supervisor en andere professionals. De begeleiding aan minderjarige cliënten wordt enkel geboden onder leiding van een SKJ geregistreerde medewerker.

Onze uitgangspunten zijn:
• Mensen worden begeleid in een traject dat volledig op hem of haar is afgestemd • Iedereen beschikt over een geldig begeleidingsplan • Een flexibel aanbod aan begeleiding • Werken conform vaste procedures • Goed opgeleide medewerkers • Kwaliteitstoetsing middels ISO certificering en desgewenst SKJ registratie.

Active4you is werkzaam in de regio’s Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en Zuid Limburg. Ons hoofdkantoor is gelegen in Eindhoven. Binnen Zuidoost Brabant wordt de onderstaande zorg geboden:
Begeleiding groep: •Naschoolse begeleiding • Woensdagmiddag en Zaterdagopvang • Tienerclub en GirlsClub • Dagactiviteiten in vakantieperioden.
Begeleiding individueel: • Begeleiding bij het aanleren van vaardigheden • Opvoedondersteuning • Werken vanuit de eigen kracht • Werken naar zelfstandigheid • Begeleiders hebben kennis van schuldhulpverlening, middelengebruik en verslavingsproblematiek,
Verblijf: • Weekendopvang • Vakantie(mid)weken
Sociale activering: In de gemeente Eindhoven begeleidt Active4you jongeren naar het verkrijgen van (vrijwilligers)werk.

 

Samenwerking met partners
  • Stichting vakantiehuis ‘De Sprinkhaan”
  • Zorgcoöperatie Zuid-Limburg
  • Scouting Oud Best
  • SKV-buurthuis Best
  • SBO Reis van Brandaan

 

Laatst bijgewerkt: 18-10-2022

Specificaties

KvK 53179889
AGB WMO 73732944
AGB Jeugd 73732944
Telefoonnummer 040-2595095
Website http://www.active4you.nl 
Aantal werknemers
Leeftijd 0 tot 18 jaar, 18 tot 27 jaar en 28 tot 65 jaar
Specialisatie AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant
Kenmerken dagbesteding
Productcodes
  • Begeleiding (Jeugd) met verwijzing
  • Begeleiding (Wmo) met verwijzing
  • Kortdurend verblijf (Jeugd) met verwijzing
  • 0 meer...
  • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Active4you kantoor Eindhoven
Leemkuil 35, 5626EA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
Maastricht 
 Nevenvestiging
Active4you Maastricht
Frankenstraat 43, 6226AB Maastricht
Bereikbaar: werkdagen
Eindhoven 
 Nevenvestiging
Naschoolse begeleiding, Reis van Brandaan
Kanunnikensven 1, 5646JD Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
Oirschot 
 Nevenvestiging
Vakantiehuis De Sprinkhaan- Diverse activiteiten.
Zonnedauw 10, 5688HM Oirschot
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Best 
 Nevenvestiging
Woensdagmiddagopvang, Scouting Oud Best
Boslaan-Zuid 11, 5681BL Best
Bereikbaar: werkdagen
Best 
 Nevenvestiging
Zaterdagopvang en Tienerclub, SKV-buurthuis
Oude Baan 10, 5681PS Best
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding (Jeugd)
Begeleiding (Jeugd)
Begeleiding (Wmo)
Kortdurend verblijf (Jeugd)
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: