Beschermd Wonen (inclusief 24-uurs zorg)
Productcode:
15A03
Locatie(s):
Eindhoven en Sint-Michielsgestel meer...

Beschermd Wonen (inclusief 24-uurs zorg)

Zorgokee heeft zich ten doel gesteld om een passend aanbod te ontwikkelen voor Beschermd Wonen (BW) voor jong volwassenen met een vorm van autisme (ASS) en/of AD(H)D. Ondanks het feit dat er al diverse wooninitiatieven zijn, is er naar onze mening nog steeds vraag naar passende woonvoorzieningen met flexibele ondersteuning en begeleiding door een erkende professionele zorgorganisatie met veel kennis en ervaring met de doelgroep jongeren en jongvolwassenen. Naast het ontwikkelen van eigen wooninitiatieven is Zorgokee ook een strategische samenwerking aangegaan met sKZA (samenwerkingsverband Kleine Zorgaanbieders) op het gebied van woonbegeleiding om continuïteit te kunnen garanderen. Vervolgens is het sKZA een samenwerkingsverband aangegaan met DOOR!, dit is een samenwerkingsverband van erkende zorgaanbieders en regionale woningbouwcoöperaties. Uitgangspunt is om continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen. Missie: Jong volwassenen met een vorm van autisme en/of AD(H)D in een veilige, stabiele en gezellige woon- en leefomgeving, zo zelfstandig mogelijk leren wonen en daarbij samen met hen een eigen passend sociaal netwerk opbouwen, waardoor er zoveel mogelijk deel genomen kan worden aan het maatschappelijke leven. Visie: Zorgokee gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de beperkingen! De kennis en ervaring van Zorgokee op het gebied van begeleiding en ondersteuning wordt ingezet om ‘zorg op maat’ te leveren. Kernbegrippen hierbij zijn: oplossingsgerichte begeleiding, flexibele zorg, klantgericht en vraaggestuurd werken met professionele en betrokken medewerkers.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
ZRM Leefgebieden Activiteiten dagelijks leven, Dagbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties, Huisvesting, Lichamelijke gezondheid, Maatschappelijke participatie, Ouderschap, Sociaal netwerk en Vrije tijd
Categorieën Dagbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Huishouden, Inkomen, administratie en schulden, Lichamelijke gezondheid, Meedoen in Eindhoven, Opvoeden en onderwijs, Opvoeden en opgroeien, Persoonlijke verzorging en huishouding, Psychische ondersteuning, Relaties en Sociaal netwerk, Samenleven, Sociale contacten, Vervoer, Vrije tijd, Werk en opleiding en Wonen
Soort aanpak Cultuurspecifiek en Structuur bieden
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Autisme en Zelfstandig wonen
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie

Werktijden ambulant begeleiders:

  • Tijdens kantoortijden
  • In de avond
  • Zaterdag
  • Zondag
Gemeenten , Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Beschermd Wonen (inclusief 24-uurs zorg)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Baarle Hertoglaan 80
5628PR  Eindhoven
 Beschrijving

Eindhoven
Aalsterweg 137
5644RA  Eindhoven
 Beschrijving

Eindhoven
Jeroen Boschlaan 67
5642AP  Eindhoven
 Beschrijving

Eindhoven
Heezerweg 50
5614HE  Eindhoven
 Beschrijving

Eindhoven
Duinkerkenlaan 36-38
5627ME  Eindhoven
 Beschrijving

Sint-Michielsgestel
Mgr.Hermuslaan 38-38
5271NS  Sint-Michielsgestel

Zorgokee

Zorgokee biedt gespecialiseerde begeleiding (in groepsverband en individueel), kortdurend verblijf/logeeropvang en Beschermd Wonen aan kinderen, jongeren en volwassenen met een...

Bedrijfsprofiel