De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar instanties, die voor hen van nut kunnen zijn.
Locatie(s):
Veldhoven bekijk op kaart

De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar instanties, die voor hen van nut kunnen zijn.

* Uw inbreng

De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar die instanties, die voor hen van nut kunnen zijn bij het vereenvoudigen van het dagelijks leven.
Vragen en opmerkingen die de SPGV ontvangt, komen van individuele bewoners maar ook van organisaties en instellingen, ondermeer op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Deze vragen en opmerkingen worden gebundeld en zonodig aan de gemeente voorgelegd. Gezamenlijk wordt geprobeerd hierop een bevredigend antwoord te geven, of naar een oplossing te zoeken.

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de SPGV inbreng nodig van diegenen met een handicap en van hen, die daar direct/indirect mee te maken hebben, zoals partners, familieleden en vrienden.

Hun ervaringen in het dagelijks leven zijn voor het PGV de basis van haar werk.

* SPGV voor U

Alleen met uw inbreng kan de SPGV meedenken, meebeslissen en meewerken aan een goed leefklimaat voor alle Veldhovenaren.
Wij leggen graag contact tussen u en de instanties die u verder kunnen helpen. Schrijf of mail ons!
Samen staan we immers sterk

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar die instanties, die voor hen van nut kunnen zijn bij het vereenvoudigen van het dagelijks leven.


Vrij toegankelijk

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Lichamelijke gezondheid en Wonen
Verwijzing Vrij toegankelijk
Specialisme Lichamelijke aandoeningen, Motorische beperking en NAH (niet aangeboren hersenletsel)
Doelgroep:
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Gemeenten Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar instanties, die voor hen van nut kunnen zijn.? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Veldhoven
Postbus  469
5500AL  Veldhoven
 Beschrijving