Bekijk 7 diensten

 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen lichamelijke gezondheid

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep Hoor mij / N.V.V.S.

   Zonder verwijzing 
  Een zelfhulpgroep voor doven en slechthorende mensen, en hun naasten. Ben je slechthorend of doof? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je...
 • Lumens

  Crisisdienst buiten kantooruren

   Zonder verwijzing 
  De Crisisdienst van Lumens biedt hulp in noodsituaties buiten kantooruren. De crisisdienst wordt bemand door maatschappelijk werkers die in geval van crisis direct in actie kunnen...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep Gezond verstand (kookgroep NAH)

   Zonder verwijzing 
  Gezond verstand  is een eetclub voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. De groep is voor mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een hersenletsel, die het leuk vinden...
 • Lumens

  Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie en Zorgcoördinatie

   Zonder verwijzing 
  MENSENHANDEL, PROSTITUTIE, JONGENSPROSTITUTIE In Nederland verstaan wij onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met het...
 • Lumens

  House of Inner Strenght (HIS) voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

   Zonder verwijzing 
  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  M.S.Groep

   Zonder verwijzing 
  Lotgenotencontact door middel van gesprekken met elkaar over hoe te leven met deze chronische aandoening in de ruimste zin van het woord.Door te praten met lotgenoten herken je...