Bekijk 78 diensten in het sociaal domein

 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep Depressie

   Zonder verwijzing 
  De groep is er om mensen met een depressie een luisterend oor te bieden zodat het makkelijker wordt om met een depressie om te gaan. Het geven van herkenning, erkenning en steun...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen lichamelijke gezondheid

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

  Dagopvang voor dak- en thuislozen Dienstencentrum Eindhoven

   Zonder verwijzing 
  Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij het dienstencentrum. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

   Zonder verwijzing 
  Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen verslaving herstel

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Speel-/oppashulp

   Zonder verwijzing 
  Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep Hoor mij / N.V.V.S.

   Zonder verwijzing 
  Een zelfhulpgroep voor doven en slechthorende mensen, en hun naasten. Ben je slechthorend of doof? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep HSP (hoog sensitieve mensen)

   Zonder verwijzing 
  Deze zelfhulp groep wil samen werken met lotgenoten, acceptatie van jezelf en anderen leren wennen aan jou. Door met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen ontstaan handvatten...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen

   Zonder verwijzing 
  Familie of vrienden kunnen u helpen bij een gesprek met uw gemeente, maar misschien wilt u juist hulp van iemand die u niet zo goed kent en die toch uw probleem heel goed begrijpt....
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen sociale relaties

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt. Ook ondersteunen zij zelfhulpgroepen. Wat is zelfhulp? Zelfhulp...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep Borderline

   Zonder verwijzing 
  De groep is er om ervaringen uit te wisselen over hoe we omgaan met ons leven. Waar we tegen aan lopen, hoe we onze energie in kunnen zetten of verliezen. Een luisterend oor...
 • Novadic-Kentron

  Preventie, voorlichting en advies

   Zonder verwijzing 
  De afdeling Preventie biedt, vaak in samenwerking met ketenpartners, voorlichtings- en preventieactiviteiten voor jongeren, hun ouders en intermediairen die met jongeren werken. In...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroep CA Eindhoven

   Zonder verwijzing 
  Het delen van ervaringen met lotgenoten tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. Stoppen met het gebruik van cocaïne of andere drugs en leren hoe men een clean leven leidt door...
 • Novadic-Kentron

  Hulpverlening

   Zonder verwijzing 
  Voor personen met een hulpvraag voor henzelf of voor mensen uit hun directe omgeving die problemen hebben met of verslaafd zijn aan alcohol, drugs, gokken of andere middelen....
 • Gemeente Bergeijk

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen...
 • Gemeente Bergeijk

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Dagbesteding is een vorm van begeleiding die wordt ingezet in groepsverband en is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een zinvolle dagbesteding. Deze behoefte kan...
 • Gemeente Bergeijk

  Hulp bij het huishouden (Wmo)

   Met verwijzing 
  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u door beperkingen uw huishouden niet (meer) zelf kunt doen, uw huisgenoten het niet van u kunnen overnemen en u geen particuliere hulp...