Bekijk 82 diensten in het sociaal domein

 • Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

  Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 

  Wat doen we?
  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt.

  Wat is zelfhulp?
  Zelfhulp is lotgenoten contact zonder dat er een professional bij aanwezig is.
  Lotgenoten kunnen elkaar binnen een zelfhulpgroep ontmoeten. Deelname aan een zelfhulpgroep is gratis. Het is een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen die tegen dezelfde dingen aanlopen of hetzelfde hebben (meegemaakt) als jij. Je hebt geen doorverwijzing nodig om deel te kunnen nemen aan een zelfhulpgroep.

  Wat kan je verwachten in een groep?
  Deelname aan een zelfhulpgroep kan helend en steunend zijn. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt begrijpen vaak beter waar je mee worstelt dan mensen die niet dezelfde ervaring hebben. Door met elkaar te praten over je ervaringen weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle mogelijkheden die er wel zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan.

  Er zijn ruim 100 verschillende groepen in 4 verschillende categorieën. In de categorie zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening zijn er veel verschillende groepen, denk hierbij aan groepen voor:
  – naasten van mensen met een bipolaire stoornis,
  – naasten van mensen met psychische en psychiatrische problemen,
  – ouders/partners van mensen met autisme,
  – familie/betrokkenen van mensen met een eetstoornis,

  - naasten van mensen met een verslaving,

  - naasten van mensen met NAH,
  – enzovoorts.

  Wil je meer weten over ons hele aanbod? Neem dan contact op via de website of door te bellen met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep Autisme

  Zelfhulpgroep Autisme

   Zonder verwijzing 

  De groepen bestaan uit vaste leden die elk een vorm van autisme hebben en contact zoeken met lotgenoten. Het doel van deze groepen zijn meer kennis, herstel en weerbaarheid voor bepaalde problematiek op gebied van autisme door: - vergroten en/of verbeteren van sociaal netwerk - ervaringen, kennis en gebeurtenissen onderling te delen - ervaringen, kennis en gebeurtenissen delen met anderen.

  Er zijn twee groepen, bij de eerste groep mogen mensen met autisme zich aanmelden totdat de groep vol is. Zij vormen een vaste groep die regelmatig bij elkaar komen om over autisme te praten. De groep komt samen in Eindhoven. De tweede groep is een vrouwengroep voor vrouwen van 45+ waarbij op latere leeftijd autisme is vastgesteld. Deze komt 1x per maand bij elkaar in Eindhoven. Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep Ypsilon

  Zelfhulpgroep Ypsilon

   Zonder verwijzing 

  We organiseren contacten tussen ouders, familieleden en andere betrokkenen die met schizofrenie en/of chronisch psychotische aandoeningen van hun naasten geconfronteerd worden. Men kan tijdens bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en elkaar helpen om weer aan een eigen leven toe te komen. Herkenning en erkenning zijn de sleutelwoorden van onze gespreksgroepen. Elkaars lotgenoot! De gespreksgroepen worden geleid door vrijwillige ervaringsdeskundigen. We hebben daarbij ook meestal ondersteuning door een professional van de GGZ.
  Deze avonden zijn voor geïnteresseerden gratis toegankelijk. Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep.

  De groep komt samen in Eindhoven en Helmond.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep Ouders zonder contact met hun volwassen kinderen

  Zelfhulpgroep Ouders zonder contact met hun volwassen kinderen

   Zonder verwijzing 

  De groep is bedoeld voor ouders die geen contact meer hebben met hun volwassen kinderen, waarbij de kinderen ervoor hebben gekozen om het contact met hun ouder(s) te verbreken.

  Deze groep komt 1x in de maand bij elkaar in Beek en Donk.

  Voor deelname aan deze groep kan contact op worden genomen met het kantoor van Stichting Zelfhulp Netwerk

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Dynamo Jeugdwerk: activiteiten en jongerencentra (6 tot 27 jaar)

  Dynamo Jeugdwerk: activiteiten en jongerencentra (6 tot 27 jaar)

   Zonder verwijzing 

  Dynamo Jeugdwerk maakt zich sterk voor jóu! Het ontwikkelen van je talenten staat daarbij voorop, waarbij we samen vanuit kansen én vanuit jouw eigen passie bouwen aan je toekomst. En daarmee natuurlijk ook aan de toekomst van Eindhoven. Dynamo Jeugdwerk is een creatief platform voor jong (nog te ontdekken) talent. In de jeugdcentra bij jou om de hoek, maar ook op andere plekken in de stad vinden de tofste, vetste en meest uiteenlopende activiteiten plaats voor jongeren van 6 tot 27 jaar. Het kán niet anders dan dat hier iets bij zit dat precies bij jou past! En mocht je toch niets kunnen vinden, dan dagen we jou uit om zelf iets te bedenken. Want jouw goeie ideeën brengen we graag samen met jou tot uitvoering. Kijkvoor het jongerencentrum bij jou in de buurt. En je vindt alle activiteiten van Dynamo Jeugdwerk op onze website. Natuurlijk vind je ons ook op Facebook en Instagram

  Lumens
 • Zelfhulpgroep CA Eindhoven

  Zelfhulpgroep CA Eindhoven

   Zonder verwijzing 

  Het delen van ervaringen met lotgenoten tijdens de wekelijkse bijeenkomsten.
  Stoppen met het gebruik van cocaïne of andere drugs en leren hoe men een clean leven leidt door te luisteren naar andere herstellende verslaafden.

  Voor mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem is geworden en die het verlangen hebben om te stoppen met gebruiken.

  Er zijn meerdere groepen in Eindhoven.

  Het zijn open groepen; je kunt zonder aanmelding gelijk aansluiten.
  Deelname is gratis.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Terecht! informatie- en adviespunt voor (ex-) sekswerkers

  Terecht! informatie- en adviespunt voor (ex-) sekswerkers

   Zonder verwijzing 

  Het nieuwe inloop- en adviescentrum Terecht! voor (ex-) sekswerkers is een initiatief van Leger des Heils in samenwerking met Avans Hogeschool. Samen met studenten en ervaringsdeskundigen zijn Avans Hogeschool en Leger des Heils de uitdaging aangegaan om de leef- en werkomstandigheden van (ex) sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Door middel van onderzoek, opzet van informatie- en adviespunt en het uitstapprogramma Levenskracht hebben we de ambitie om de positie van de (ex) sekswerkers en slachtoffers mensenhandel te verbeteren.

  Terecht! het inloop- en adviescentrum heeft als doel dat positieverbetering van (ex) sekswerkers.

  Hoe? Door het bieden van activiteiten gericht op empowerment. Het geven van informatie en advies en in te steken op voorlichting en belangenbehartiging.

  Terecht! beoogt het stigma rondom sekswerkers te doorbreken door het zichtbaar en bespreekbaar te maken. Terecht! is gevestigd in de kantine van het Social Lab.

  Samenwerking: Terecht! is een samenwerkingsverband met Avans Hogescholen en GGD Eindhoven.

   

  Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
 • Preventie, voorlichting en advies

  Preventie, voorlichting en advies

   Zonder verwijzing 

  De afdeling Preventie biedt, vaak in samenwerking met ketenpartners, voorlichtings- en preventieactiviteiten voor jongeren, hun ouders en intermediairen die met jongeren werken. In Eindhoven heeft NK een Testservice waar gebruikers pillen en poeders kunnen laten testen. Die testservice is iedere donderdag bij het GGD gebouw aan het Clausplein 10. Voor openingstijden zie onze website -> ben-ik-verslaafd -> adressen-en-voorwaarden-testservice-drugs Een van de activiteiten die preventie biedt is het KOPP-KVO-project, hulp voor kinderen van verslaafde ouders. In samenwerking met de GGZ-instellingen de KOPP/KVO-groepen aangeboden. “KOPP” staat voor “kinderen van ouders met psychiatrische problemen”, “KVO” voor “kinderen van verslaafde ouders”. De KOPP/KVO-groepen zijn bestemd voor kinderen en jongeren die nog geen (al te ernstige) problemen hebben door de situatie thuis. Er zijn groepen voor verschillende leeftijdscategorieën en in sommige regio‚’s ook voor (jong) volwassenen. In een groep zitten ongeveer acht deelnemers van dezelfde leeftijd. In de KOPP/KVO-groepen…
  •kun je samen praten over problemen die je bezighouden;
  •krijg je informatie over psychische ziektebeelden en verslaving;
  •leer je over pesten en sociale vaardigheden, schaamte en schuldgevoel, loyaliteit en loslaten, enzovoort.

  Novadic-Kentron
 • House of Inner Strenght (HIS) voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

  House of Inner Strenght (HIS) voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

   Zonder verwijzing 

  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat open voor jongens/mannen die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen, maar ook voor diegenen die vrijwillig als prostitué werken. Mannelijke slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen ook bij HIS terecht.

  Als jij er aan toe bent begeleidt Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens je naar de juiste vorm van hulp. Erkenning en herkenning van staan hierbij centraal. Met HIS bieden we je (weer) zingeving, dagbesteding, het opdoen van positieve ervaringen en kennis en helpen we je op weg richting school en/of werk, om weer mee te kunnen doen.

  Dit doen we samen
  Hulp en ondersteuning doen we op maat van jouw behoefte met lokale partners in zorg en veiligheid. Deskundige en betrouwbare partners bieden je hulp op maat zoals gesprekken met de GGD arts, soa testen en HIV- testen. Er is een rechercheur aanwezig van het AVIM (team politie mensenhandel) om eerste gesprekken te voeren: laagdrempelig, informatief en op strafrecht gericht. Vluchtelingen in de Knel is er ook voor eventuele juridische ondersteuning. Er zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig om, indien je wilt uitstappen, je te helpen bij deze uitstap. Neos biedt trainingen aan ervaringsdeskundigen (misschien wil jij dit wel?) en hulp aan jongeren die dak- en of thuisloos zijn geworden.
  Het FAQ (inloop bij Dynamo) is ook aanwezig voor gesprekken en hulp. En wij zijn continu aanwezig voor het eerste contact en voor de intakes.

  Bieden van alternatieven
  HIS helpt jongens en mannen die uit willen stappen naar een passende alternatieve invulling met school, werk en/of vrijetijdsbesteding en is daarom ook gekoppeld aan Dynamo Jeugdwerk. Daarnaast kun je in gesprek met ervaringsdeskundigen, andere (vermoedelijke) slachtoffers en kun je douchen, eten en drinken.

  Lumens
 • Ondersteuning werknemers met een arbeidsbeperking

  Ondersteuning werknemers met een arbeidsbeperking

   Zonder verwijzing 

  Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vinden en/of behouden van een passende baan niet altijd vanzelfsprekend. MEE biedt deze werknemers een arbeidsonderzoek en een diagnose van zijn of haar situatie. 

  MEE Zuidoost Brabant
 • Zelfhulpgroep Borderline

  Zelfhulpgroep Borderline

   Zonder verwijzing 

  De groep is er om ervaringen uit te wisselen over hoe we omgaan met ons leven. Waar we tegen aan lopen, hoe we onze energie in kunnen zetten of verliezen. Een luisterend oor bieden, humor in het leven brengen en kijken of je beperkingen en mogelijkheden ook zo zijn zoals je ze ervaart. Door te luisteren en te vertellen krijg je weer kracht en ruimte, zo kun je je eigen “ruggensteun” creëren. De groep is voor mannen en vrouwen met borderline problematiek die na(ast) hun behandeling behoefte hebben aan contact met lotgenoten.

  De groep komt samen in Eindhoven.

  Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep. Na een kennismakingsgesprek is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep Depressie

  Zelfhulpgroep Depressie

   Zonder verwijzing 

  De groep is er om mensen met een depressie een luisterend oor te bieden zodat het makkelijker wordt om met een depressie om te gaan. Het geven van herkenning, erkenning en steun aan elkaar kan dat proces op gang brengen. De Zelfhulpgroep Depressie is er voor iedereen die met deze problematiek geconfronteerd wordt. Het bevorderen van onderliggende contacten, het stimuleren van activiteiten voor en door de groepsleden staat centraal.

  Er zijn meerdere groepen. De groepen komen samen in Eindhoven en Someren. 
  Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep HSP (hoog sensitieve mensen)

  Zelfhulpgroep HSP (hoog sensitieve mensen)

   Zonder verwijzing 

  Deze zelfhulp groep wil samen werken met lotgenoten, acceptatie van jezelf en anderen leren wennen aan jou. Door met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen ontstaan handvatten waarmee aan jezelf en anderen duidelijk gemaakt kan worden wat hoog sensitief zijn precies betekent / inhoudt. Het is goed zoals je bent, maar je wil ook samen kunnen leven met de mensen om je heen.
  De HSP groep is een zelfhulpgroep op aanmelding die begeleid wordt door lotgenoten/zelfhulpdeskundigen. Maar liefst ± 20 procent van de mensen in Nederland zijn hoogsensitief. Zij worden met hun aangeboren hooggevoeligheid vaak als lastig ervaren door hun omgeving. Veel gehoorde opmerkingen zijn dan ook: ‘stel je niet aan’ of ‘die heeft ook altijd wat’. De omgeving heeft meestal weinig kennis over hoogsensitiviteit. Samen mogen we dan ook leren hier beter mee om te gaan.

  Er zijn 2 HSP groepen, de groep komen beide samen in Eindhoven. 

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Klik MEE Vriendengroepen

  Klik MEE Vriendengroepen

   Zonder verwijzing 

  Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte. Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.

  Mensen met een beperking ontmoeten elkaar en ondernemen samen met een vrijwilliger (vrijetijds)activiteiten, waardoor hun sociale contacten en vaardigheden vergroot worden. Consulenten zorgen voor de juiste match en zorgen voor ondersteuning waar nodig.

  MEE Zuidoost Brabant
 • Zelfhulpgroep Eetstoornissen, ouders/naasten

  Zelfhulpgroep Eetstoornissen, ouders/naasten

   Zonder verwijzing 

  Draait in jouw gezin of relatie alles om de eetstoornis van je kind of partner? En je wilt je verhaal wel delen, maar weet niet met wie? Je omgeving komt vaak direct met een mening of oplossingen maar je hebt eigenlijk behoefte aan iemand die jouw verhaal herkent en je niet veroordeelt. Dan kan deze zelfhulpgroep je daarbij helpen.

  De groep komt bij elkaar in Breugel.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant